Smart senzorska postaja Sensbox

Published: March 29, 2023

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz javnega razpisa: Spodbude za raziskovalno razvojne
projekte Načrt za okrevanje in odpornost (NOO)

Sofinancirana naložba RS in EU iz javnega razpisa:
Spodbude za raziskovalno razvojne projekte Načrt za okrevanje in odpornost (NOO)

Podjetje MIK d.o.o. in konzorcijski partner LX navigation d.o.o. sta pridobila sredstva za izvedbo RRI projekta Smart senzorska postaja Sensbox c okviru Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvone projekte NOO«. Prijavitelj projekta je podjetje MIK, d.o.o.


SensBox je multisenzorska naprava, narejena iz reciklirane plastike z vgrajenimi 9 senzorji,Kvaliteta bivanja v starejših objektih kot so npr. šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice, bloki, hiše, se bo z RRI projektom izboljšala, saj bo SensBox opozarjal na kvaliteto zraka v prostorih. Le-ta bo meril različne parametre zraka, ki vplivajo na zdraveje oseb, ki so prisotne v objektu. Na ta način bodo osebe, ki bivajo ali delajo v teh objektih manj bolniško odsotne in posledično se bo kvaliteta bivanja izbolišala.

V projektu bomo razvili digitalni dvojček izdelka MIKrovent, prezračevalnega sistema, ki se bo lahko povezoval s SensBox napravo. Uporabniku bo na ta način omogočena uporaba digitalnega dvojčka za simulacijo potrebnega mehanskega prezraćevanja, v želji po rešitvi trenutnega stanja izmerjenih parametrov. Prezračevalni sistem in SensBox se bosta lahko uporabljala tudi v industriji in na ta način se bo merila kakovost zraka za zaposlene v proizvodnih prostorih in pisarnah.


Projekt bo trajal dve leti, od novembra 2022 do oktobra 2024. Predvidena skupna vrednost operacije znaša 584.325,55 €, od tega je predvidena višina subvencije 299.741,47 €.

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki ga financira mehanizem Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi se blaži gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Slovenij.
Financira Evropska unija - Next Generation EU.

Vec informacij najdete na spletni strani www.evropskasredstva.siwww.noo.gov.siWant to become an expert?

Never miss the latest offers from LXnavigation, tips and tutorials, news and invites to local events.
Subscribe to newsletter